معدن24: تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ به مرز 50 میلیون تن رسید

معدن24: تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ به مرز 50 میلیون تن رسید : عنوان 
1400/01/25 : تاریخ انتشار
10شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان اسفند، 49 میلیون و 714 هزار و 445 تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 47 میلیون و 306 هزار و 934 تن بود. از این میزان، شرکت های «گل گهر» 16 میلیون و 276 هزار و 435 تن، «چادرملو» 11 میلیون و 467 هزار و 855 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» 6 میلیون و 265 هزار و 519 تن، «گهر زمین» 4 میلیون و 489 هزار و 745 تن، «مرکزی» 4 میلیون و 220 هزار و 493 تن، «توسعه فراگیر سناباد» 2 میلیون و 516 هزار و 661 تن، «اپال پارسیان سنگان» 2 میلیون و 378 هزار و 721 تن، «صبانور» یک میلیون و 435 هزار و 562 تن و «جلال آباد» 397 هزار و 808 تن، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، 265 هزار و 646 تن کنسانتره تولید کردند. تولید 3.5 میلیون تن کنسانتره در اسفند میزان تولیدکنسانتره در اسفند 99، حدود 3 میلیون و 533 هزار و 903 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (3 میلیون و 733 هزار و 522 تن)، 5 درصد کاهش یافت. طی 12 ماهه سال 99، شرکت های بزرگ 18میلیون و 740 هزار و 18 تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (20 میلیون و 262 هزار و 528 تن)، حدود 8 درصد کاهش نشان می دهد. میزان ارسال کنسانتره در اسفند نیز یک میلیون و 475 هزار و 92 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 766 هزار و 655 تن)، حاکی از کاهش حدود 17 درصدی است. کاهش 54 درصدی تولید دانه بندی شرکت های بزرگ، طی 12 ماهه سال گذشته، 902 هزار و 454 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 965 هزار و 733 تن)، 54 درصد کاهش نشان می دهد.