معدن24: مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران صادر شد

معدن24: مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران صادر شد : عنوان 
1400/02/01 : تاریخ انتشار
به گزارش روز چهارشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24 از سامانه کدال، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است. سرمایه فعلی: 10 هزار میلیارد ریال تعداد سهام قابل انتشار: 2 میلیارد سهم ارزش اسمی هر سهم: یک‌هزار ریال افزایش سرمایه: 2 هزار میلیارد ریال منبع تأمین افزایش سرمایه: 2 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده خاطر‌نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود. همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.