معدن24: تولید بیش از 148 هزار تن شمش در فولاد کاوه جنوب کیش در فروردین 1400

معدن24: تولید بیش از 148 هزار تن شمش در فولاد کاوه جنوب کیش در فروردین 1400 : عنوان 
1400/02/07 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی است در نخستین ماه سال 1400 شرکت فولاد کاوه جنوب کیش موفق به تولید 148 هزار و 80 تن شمش بیلت شد. به گزارش روز سه شنبه خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 بر پایه آمارهای سامانه کدال، این آمار در مقایسه با تولید 100 هزار و 516 تنی شمش بیلت در فروردین ماه 99 رشد 47.3 درصدی نشان می دهد. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در ماهی که گذشت همچنین 160 هزار و 865 تن آهن اسفنجی تولید کرد. آمار تولید آهن اسفنجی نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال (124 هزار و 246 تن) رشد 29.4 درصدی داشته است. بر پایه این گزارش در ماهی که گذشت مجموع فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 10993 میلیارد و 310 میلیون ریال بوده که 6185 میلیارد و 899 میلیون ریال آن مربوط به فروش محصولات صادراتی بوده است.