اینفوگرافیک: اصفهان رتبه اول تولید فولاد در کشور

اینفوگرافیک: اصفهان رتبه اول تولید فولاد در کشور : عنوان 
1400/02/13 : تاریخ انتشار
بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، ایران با تولید هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد خام در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ ، در جایگاه دهمین فولادساز جهان قرار گرفت. اصفهان با ۲۰ درصد، بیشترین ظرفیت تولید در بین استان های کشور را دارد.