معدن24: حرکت جدید نرخ سنگ آهن در بازارهای جهانی

معدن24: حرکت جدید نرخ سنگ آهن در بازارهای جهانی : عنوان 
1400/02/15 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز سه شنبه با 3.20 دلار افزایش 189.65 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 3.20دلار افزایش 189.65 دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 1.75 دلار افزایش 221.75 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 1.21 دلار کاهش 785.28 دلار معامله شد شمش روی با 24 دلار کاهش 2904 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون تغییر 213 دلار معامله شد.