معدن24: افزایش سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی «فولاژ» مصوب شد

معدن24: افزایش سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی «فولاژ» مصوب شد : عنوان 
1400/02/15 : تاریخ انتشار
هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران (با نماد بورسی فولاژ) افزایش سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی این شرکت را تصویب کرد. به گزارش روز چهارشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24 از سامانه کدال، با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-015 مورخ 1400/02/01 و به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 25/09/1399 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه مورخ 12/02/1400 موضوع افزایش سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی این شرکت مورد تصویب قرار گرفت. برپایه این گزارش، این افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت تامین شده و به این ترتیب مجموع سرمایه فولاژ رشد 20 درصدی داشته است. به گزارش معدن24، شرکت فولاد آلیاژی در فروردین ماه امسال 30 هزار و 800 تن محصول آلیاژی و پنج هزار و 800 تن محصول مهندسی تولید کرد. برپایه آمارهای منتشره سامانه کدال، جمع کل فروش محصولات این شرکت در فروردین ماه 5645 میلیارد و 545 میلیون ریال بوده که 77 میلیارد و 350 میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.