ایسنا: احتمال بُرد فولاد در دادگاه CAS یک درصد است

ایسنا: احتمال بُرد فولاد در دادگاه CAS یک درصد است : عنوان 
1400/02/20 : تاریخ انتشار
خوزستان مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با بیان این که با ارائه یکسری مدارک جدید توانستیم تاریخ دادگاه CAS را یک ماه تمدید کنیم، گفت: در حال تلاش هستیم اما احتمال برنده شدن فولاد در این دادگاه تنها یک درصد است. سعید آذری در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: طی شکایتی که بابت پرونده محمد بلبلی به دادگاه CAS داشتیم، یکسری مدارک جدید ارائه دادیم و توانستیم تاریخ دادگاه را تا ۳۰ ژوئن تمدید کنیم و دادگاه پذیرفت که تاریخ صدور رای را به تاخیر بیندازد تا مدارک جدیدمان را برای آن ها ارسال کنیم. وی بیان کرد: پس هواداران فولاد در جریان باشند که تاریخ رای دادگاه را یک ماه به تاخیر انداختیم اما با تمام این تفاسیر، این پرونده یکی از سخت ترین پرونده هایی است که فولاد با آن مواجه شده است. ما تاکنون سه، چهار پرونده را در دادگاه CAS و فیفا برنده شده ایم که مثل همین پرونده فعلی، هیچ کدام مربوط به دوره مدیریت بنده در باشگاه فولاد نبوده است. مدیرعامل باشگاه فولاد با اشاره به سختی کار در پرونده فعلی، گفت: ما در حال تلاش هستیم و من تا آخرین لحظه وظیفه ام را انجام می دهم ولی احتمال برنده شدن ما یک درصد است. وی عنوان کرد: چنین قراردادهایی نشان می دهد که سازمان های ورزشی نیازمند مدیر تخصصی به ویژه در حوزه قراردادهای بین المللی، حقوق ورزشی و عقد قراردادها هستند و این مدیران باید به آیین نامه ها، بخشنامه ها و اساسنامه هایی که در اختیارشان است، اشراف کامل داشته باشند تا چنین مشکلاتی برای باشگاه های شان ایجاد نشود. به گزارش ایسنا، در اواسط شهریورماه سال گذشته پس از شکایت باشگاه سپیدرود از فولاد خوزستان در پرونده محمد بلبلی و فسخ یک طرفه این بازیکن، در نهایت کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، باشگاه فولاد را از ۲ پنجره نقل و انتقالاتی محروم و به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه به باشگاه سپیدرود رشت محکوم کرد. باشگاه فولاد نیز که معتقد است در حق آن ها اجحاف شده، به صورت رسمی از باشگاه سپیدرود به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد و این پرونده همچنان در جریان است.