معدن24: تولید ۲۰ هزار تن ریل از ابتدای اسفندماه تا کنون در ذوب‌آهن اصفهان

معدن24: تولید ۲۰ هزار تن ریل از ابتدای اسفندماه تا کنون در ذوب‌آهن اصفهان : عنوان 
1400/02/28 : تاریخ انتشار
ذوب‌آهن اصفهان که تنها تولید کننده ریل کشور است از اسفند ماه ۹۹ تا کنون موفق شده ۲۰ هزار تن ریل تولید کند. از این مقدار ریل ۱۰ هزار تن آن در اسفند ماه ۹۹ تولید شد که یک رکورد در تولید ریل محسوب می شود. محمد امین یوسف‌زاده مدیر مهندسی نورد ذوب‌آهن اصفهان با بیان این خبر گفت: عمده ۲۰ هزار تن ریل تولید شده در ذوب‌آهن اصفهان از نوع 60E1 است که مخصوص خطوط پرسرعت می باشد و به سفارش راه آهن جمهوری اسلامی تولیدشده است. وی افزود : در شرایط کنونی این شرکت تمام ریل مورد نیاز کشور را تولید می‌کند و برنامه‌هایی برای صادرات نیز دارد.