معدن24: آغاز راه یک سوپر سایکل معدنی؟!

معدن24: آغاز راه یک سوپر سایکل معدنی؟! : عنوان 
1400/02/28 : تاریخ انتشار
معدن24: اقتصاددانان در حال بررسی روند بهبود اقتصادی گسترده در سرتاسر دنیا هستند که به نظر می رسد در حال شکل گیری است چرا که قیمت کامودیتی ها به دنبال بهبود تقاضا پس از همه گیری کرونا ، تشدید تنش بین چین و استرالیا و مسائل مربوط به عرضه در سطوح بالایی قرار دارند. برای مثال، هفته گذشته سنگ آهن رکورد نزدیک به 238 دلاری را شکست و اوایل ماه جاری قیمت مس نیز رکورد یک دهه اخیر را پشت سر گذاشت و به 10661 دلار جهش قیمتی پیدا کرد. بسته های حمایتی محرک اقتصادی یک لایه جدیدی به روند رشد تقاضای جهانی افزوده در حالی که پایه های بازارهای کامودیتی دنیا خود استوار و رو به رشد بودند. این افزایش قیمت ها باعث شده که برخی تصور کنند بازار جهانی کامودیتی ها در حال ورود به یک سوپر سایکل جدید هستند که یعنی قیمت ها برای حداقل چندین سال صعودی خواهند بود. نمونه این سوپر سایکل عمدتا چینی را می توان در سالهای 2002 تا 2008 دید که در این کشور با صنعتی سازی و رونق شهرنشینی تولید ناخالص داخلی رشد سالانه مطلوب و فزاینده ای داشت. در واقع کامودیتی ها در صد سال اخیر 4 سوپرسایکل را تجربه کرده اند که آخرین بار مربوط به همین سال 2008 بوده است. حال با روند رو به رشد قیمت این محصولات این سوال بسیار جدی تر پرسیده می شود که آیا 2021 آغاز راه سوپرسایکل پنجم خواهد بود؟!