دنیای معدن: قرارداد ۴.۵میلیارد تومانی صنعت فولاد با استارت اپ ها منعقد شد

دنیای معدن: قرارداد ۴.۵میلیارد تومانی صنعت فولاد با استارت اپ ها منعقد شد : عنوان 
1400/02/29 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، محمد صالح خالقی دبیر شبکه فن بازار ملی ایران در حاشیه دهمین نمایشگاه اینوتکس۲۰۲۱ که اکنون در حال برگزاری است گفت: یکی از بخش های این نمایشگاه ریورزپیچ است که در آن صنایع مختلف نیازهای خود را ارائه می کنند. وی با بیان اینکه در اینوتکس امسال ۴رویداد «ریورز پیچ» برگزار می شود، عنوان کرد: صنعت فولاد، فین تک، مبلمان و تجهیزات پزشکی از جمله این صنایع هستند که میزهای خود را در خصوص استارت آپ ها ارائه می کنند. وی با بیان اینکه هر یک از این رویدادها ممکن است به انعقاد قرارداد منتهی شود، گفت: در رویداد ریورز پیچ که در حوزه فولاد بود ۴.۵ میلیارد تومان قرارداد همکاری منعقد شد. به گفته دبیر شبکه فن بازار ملی ایران، این صنعت با ۳استارت آپ قرارداد منعقد کرد و قرار است این استارت آپ ها تجهیزات مورد نیاز این صنعت را طراحی کنند.