دنیای معدن: کاهش مصرف آب در تولید فولاد ذوب‌آهن اصفهان

دنیای معدن: کاهش مصرف آب در تولید فولاد ذوب‌آهن اصفهان : عنوان 
1400/02/29 : تاریخ انتشار
مدیر آب‌رسانی ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به مطلب فوق گفت: در ایران حدود ۶ تا ۸درصد منابع آبی کشور به صنعت اختصاص می‌یابد و سهم ذوب‌آهن اصفهان از منابع آبی استان کمتر از ۲ درصد است و یکی از شرکت‌های فولادی که در راستای کاهش مصرف آب به جد می‌کوشد، این شرکت است. مهرداد اسماعیلی حیات صنعت فولاد را بدون آب غیرممکن دانست و خاطرنشان کرد: در ذوب‌آهن سعی شده با پروژه‌های سهل‌الوصول مانند انتقال پساب در قسمت‌های مختلف که امکان استفاده از آن است در مصرف آب صرفه‌جویی کرد، زیرا بیشترین مصرف آب در فولاد مربوط به خنک‌کردن فولاد است. برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب برج‌های خنک‌کننده ذوب‌آهن اصفهان که تمامی ‌آن تا چند سال پیش همگی از نوع تر بود و بیشترین تبخیر آب را داشتیم بهینه‌سازی و تعدادی از آنها به برج‌های هیبریدی تبدیل شده است. وی با اشاره به اینکه با پروژه‌های اجرا شده، مصرف آب در ذوب‌آهن اصفهان به نصف رسیده، گفت: در پروژه‌های توسعه‌ای ذوب‌آهن که برای افزایش ظرفیت تولید انجام می‌شود صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب لحاظ می‌شود و به همین علت است که با وجود افزایش تولید در این شرکت مصرف آب از رودخانه کمتر شده است. اسماعیلی بازسازی و نوسازی برج‌های هیبریدی را باعث کاهش ۳۰درصدی تبخیر آب در این برج‌ها دانست و یادآور شد: توزیع شبکه‌های آب صنعتی شرکت بیشتر در تونل اجرا شده که تلفات آن صفر و قابل بازدید است، شبکه‌های آب آشامیدنی کارخانه نیز حدود ۲۵کیلومتر خط لوله است که به مرور بازسازی شده و تلفات آن نیز زیر ۵درصد و از حد استاندارد نیز پایین‌تر است. مدیر آبرسانی ذوب‌آهن گفت: برای کاهش مصرف آب، استفاده از پساب شهرهای اطراف در دستور کار قرار گرفت و ذوب‌آهن برای نخستین بار 10سال پیش پساب شهر زرین‌شهر را که ۶۰ لیتر بر ثانیه است به شرکت انتقال داد، پساب فولادشهر و ایمان شهر که قرارداد به صورت بیع متقابل با شرکت آبفای استان بسته شده است، با سرمایه‌گذاری ذوب‌آهن، قرارداد طرح جمع‌آوری و انتقال پساب حدود ۱۱روستای فلاورجان بسته شد که این پساب به تصفیه‌خانه فولادشهر انتقال یافته و پس از تصفیه به ذوب‌آهن منتقل خواهد شد. وی به ۱۸۰کیلومتر لوله‌گذاری برای جمع‌آوری پساب روستاهای فلاورجان اشاره کرد و افزود: در تصفیه‌خانه فولادشهر پیشرفت ۷۶درصدی داریم و در لوله‌گذاری از این تصفیه‌خانه تا ذوب‌آهن اصفهان نیز پیشرفت ۳۷درصدی را شاهد هستیم که تا پایان سال ۱۴۰۰پساب فولادشهر به ذوب‌آهن انتقال داده می‌شود. اسماعیلی با اشاره به اینکه با اتمام پروژه‌های پساب ۳۰درصد آب مصرفی ذوب‌آهن تامین خواهد شد، گفت: خروجی آب تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب را نمی‌توان در صنعت استفاده کرد، بنابراین ذوب‌آهن یک تصفیه‌خانه تکمیلی احداث می‌کند که ظرفیت تصفیه پساب ۸۵۰مترمکعب بر ساعت را دارد و فاز نخست این تصفیه‌خانه پاییز امسال به بهره‌برداری می‌رسد که باعث می‌شود برداشت آب از رودخانه باز هم کمتر شود. وی در ادامه بیان کرد: 20سال پیش به ازای هر تن فولاد حدود ۹مترمکعب آب مصرف می‌شد با روند نزولی در سال گذشته به ازای هر تن فولاد ۵ مترمکعب استفاده شد و امسال با برنامه‌هایی که داریم این عدد به 5/ 3 مترمکعب به ازای هر تن فولاد خواهد رسید. مدیر آب‌رسانی ذوب‌آهن با اشاره به بحران آب در استان اصفهان و قصد ذوب‌آهن برای بهره‌وری آب گفت: فناوری ذوب‌آهن برای تولید فولاد به روش کوره بلند است که با روش احیای مستقیم فرق می‌کند. در این روش حتی اگر تولید انجام نشود به حداقل آب احتیاج است. اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌های مصرف آب، شاخص بهره‌وری آب است که نشان می‌دهد به ازای یک تن آب چه مقدار تولید ناخالص ایجاد می‌شود و قصد ذوب‌آهن این است که این رقم را به حداکثر برساند. وی بازچرخانی و تصفیه آب در سیکل‌های گردشی را برای کاهش مصرف آب دانست و گفت: تعویض برج‌های خنک‌کننده با برج‌های هیبریدی و تعویض برج‌های حرارتی به برج‌های خشک برای تولید برق از برنامه‌های بلندمدت ذوب‌آهن اصفهان برای کاهش مصرف آب است. مدیر آب‌رسانی ذوب‌آهن با اشاره به اینکه این مجتمع عظیم صنعتی تاکنون بیش از ۲هزار میلیارد تومان برای کاهش و بهینه‌سازی مصرف آب هزینه کرده، بیان کرد: ۸۵درصد فضای سبز کارخانه به صورت دیم است و ۱۵درصد دیگر نیز به صورت قطره‌ای با پساب آبیاری می‌شود و سعی شده گونه‌های سازگار با آب کم در فضای سبز ذوب‌آهن، جایگزین شود.