دنیای معدن: فولاد سنگان در منطقه‌ای محروم با هدف توسعه متوازن ایجاد شده است

دنیای معدن: فولاد سنگان در منطقه‌ای محروم با هدف توسعه متوازن ایجاد شده است : عنوان 
1400/03/02 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، بنا به فرموده مقام معظم رهبری در راستای حمایت از جوانان، تلاش این شرکت در راستای تهیه جهیزیه 110 نوعروس، انشالله منجر به ازدواج آسان جوانان در منطقه شود. این شرکت در راستای توسعه کیفی اموزش و با هدف مانع زدایی اموزشی در منطقه، اقدام به تهیه 510 تبلت برای دانش آموزان محروم شهرستان نموده است.