معدن24: کاهش قیمت فولاد داخلی چین دلیل افت قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران

معدن24: کاهش قیمت فولاد داخلی چین دلیل افت قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران : عنوان 
1400/03/08 : تاریخ انتشار
معدن24: طی هفته گذشته نرخ های اسلب و بیلت صادراتی ایران با کاهش قیمت مواجه شد و این افت قیمتی دلیلی جز کاهش تقاضا از سوی کشورهای خریدار این محصولات فولاد ایران از جمله چین و کشورهای خلیج فارس نداشت. اگرچه طی هفته گذشته دو شرکت فولاد خوزستان و فولاد خراسان محموله های 30 هزار تنی بیلت را به ترتیب به نرخ های 690 و 645 دلاری به کشورهای عربی فروختند اما پیشنهادات قیمتی خرید در محدوده پایین تری به نسبت هفته پیش از آن داده می شد که غالبا زیر 680 دلاری بود. در حال حاضر به دلیل ثبات نرخ بیلت داخلی چین و سیاست انتظار جهت روشن شدن وضعیت قیمت ها، تقاضا محدود گزارش شده و کشورهایی هم که خریدار بیلت ایران هستند به دلیل تحریم های ایالت متحده معمولا نرخ های پایین تری را پیشنهاد می دهند. به همین دلیل بهای هر تن بیلت صادراتی ایران که تا هفته ی پیش 630 تا 720 دلاری گزارش می شد طی این هفته به 640 تا 690 دلار افت پیدا کرد. در بخش اسلب هم با اینکه فولاد خوزستان یک محموله 30 هزار تنی را به چین فروخت اما قیمت خرید 780 دلاری و 70 دلار کمتر از فروش های قبلی بود که دلیل این افت به کاهش قیمت ورق در چین مربوط می شود. در حال حاضر بهای هر تن ورق گرم داخلی چین با افت 220 تا 260 یوانی مواجه شده است. در نهایت بنابه دلایل ذکر شده بهای هر تن اسلب صادراتی ایران هم با کاهش 70 دلاری هفتگی در محدوده 780 دلاری قرار گرفته است.