موج: بازده کیفی محصولات شرکت فولاد مبارکه به 91 درصد رسید

موج: بازده کیفی محصولات شرکت فولاد مبارکه به 91 درصد رسید : عنوان 
1400/03/12 : تاریخ انتشار
در اردیبهشت‌ماه 1400 هم‌زمان با رشد چشمگیر تولید شرکت بالاترین بازده کیفی محصولات شرکت در نواحی فولادسازی، نورد گرم، نورد سرد و فولاد سبا به دست آمد که منجر به کسب رکورد 91 درصد در کل شرکت شد که این رکورد از ابتدای راه‌اندازی تاکنون بی‌نظیر است. به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا کی‌یگانه مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فولاد مبارکه اصفهان اظهار کرد: در اردیبهشت‌ماه سال جاری، هم‌زمان با رشد چشمگیر تولید شرکت، بالاترین بازده کیفی محصولات شرکت در نواحی فولادسازی، نورد گرم، نورد سرد و فولاد سبا به دست آمد که منجر به کسب رکورد 91درصد در کل شرکت و بهبود 2درصد نسبت به سال قبل شد که در شرکت فولاد مبارکه رکورد محسوب می‌شود. وی افزود: رکورد بازده کیفی شرکت فولاد مبارکه از آنجا مهم است که تمام نواحی تولیدی به بالاترین عملکرد کیفی خود در این ماه، با توجه به حجم و ظرفیت تولید محصولات کیفی، دست یافتند. مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد: در اردیبهشت‌ماه سال جاری، بازده کیفی واحد فولادسازی 95.3 درصد، نورد گرم 99.4 درصد، نورد سرد 96 درصد و فولاد سبا 98.4 درصد شد که کسب این رکورد در کنار افزایش تولید کمّی، منجر به سودآوری شرکت، رضایت‌مندی مشتریان و به دنبال آن کاهش ضایعات می‌شود. وی در پایان از تمام مدیران نواحی تولیدی و کارکنان کنترل کیفی که در کنار پرسنل نواحی تولیدی در ردیابی و اعلام به‌موقع عیوب و مشکلات خطوط اهتمام کردند، تشکر و قدردانی کرد.