معدن24: ثبات قیمت کنسانتره و گندله داخلی به رغم رشد قیمت‌های جهانی

معدن24: ثبات قیمت کنسانتره و گندله داخلی به رغم رشد قیمت‌های جهانی : عنوان 
1400/03/19 : تاریخ انتشار
با وجود قیمت رسیدن قیمت کنسانتره در جهان به حدود ۳۴ درصد شمش جهانی، اما بررسی‌ها حاکی است قیمت‌های کنسانتره و گندله سنگ آهن در داخل تغییری محسوسی نداشته است. به گزارش روز سه‌شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، مطابق آمارهای نشریه متال بولتن، قیمت کنسانتره سنگ آهن ۲۳۲.۰۱ دلار و قیمت گندله سنگ آهن ۲۹۰.۹۹ دلار است. با توجه به نرخ امروز دلار (معادل 235 هزار و 400 ریال)، قیمت کنسانتره در چین معادل 54 میلیون و 615 هزار و 154 ریال و قیمت گندله در چین معادل 67 میلیون و 499 هزار و 46 ریال می‌شود. یعنی مصرف‌کننده در چین با این قیمت کار می‌کند و شمش را به عنوان محصول رقابتی به قیمت جهانی عرضه می‌کند که سودآور است. برپایه این گزارش، در ایران قیمت کدال فولاد خوزستان (فخوز) 129 میلیون و 249 هزار و 226 ریال است، قیمت کنسانتره معامله شده در بورس 24 میلیون و 600 هزار ریال (معادل ۱۹ درصد قیمت کدال) و قیمت گندله معامله شده در بورس 35 میلیون و 200 هزار ریال (معادل ۲۷.۲ درصد قیمت کدال) ‌است. این در حالی است که قیمت موردنظر انجمن سنگ‌آهن ایران برای کنسانتره حداقل ۲۱ درصد و برای گندله حداقل ۲۸.۵ درصد است. برپایه اعداد سال ۱۳۹۷ که قیمت جهانی کنسانتره حدود ۲۱ درصد قیمت شمش جهانی بوده، بر پایه کدال ۱۶ درصد برای کنسانتره و ۲۳.۵ درصد برای گندله بوده است که در شرایط حاضر قیمت کنسانتره در جهان به حدود ۳۴ درصد شمش جهانی رسیده، اما قیمت‌ها در داخل تغییری محسوسی نداشته است. یعنی با توجه به اینکه تقریبا همیشه قیمت شمش نزدیک قیمت جهانی بوده، زمانی که کنسانتره جهانی ۲۱ درصد شمش جهانی بوده، قیمت کنسانتره داخلی برابر ۱۶ درصد (تقریبا ۷۵ درصد قیمت جهانی) بوده است. اکنون که نسبت جهانی به ۳۴ درصد رسیده، قیمت کنسانتره در بورس ۱۹ درصد (تقریبا ۵۶ درصد قیمت جهانی) است. این در حالی است که بخشنامه مدنظر که درصدهای ۱۶ و ۲۳.۵ درصد را اعلام کرده، در دیوان عدالت اداری ابطال شده است