معدن24: قیمت آهن اسفنجی دو کارخانه در بورس کالا کشف قیمت شد

معدن24: قیمت آهن اسفنجی دو کارخانه در بورس کالا کشف قیمت شد : عنوان 
1400/03/19 : تاریخ انتشار
به گزارش معدن 24، روز سه شنبه 18 خردادماه، 5 هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا به قیمت پایه 85129 ریال توسط شرکت پارس فولاد سبزوارعرضه و 5 هزار تن از آن معامله شد . 20 هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا به قیمت پایه 85000 ریال توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهرعرضه و 15 هزار تن از آن معامله شد