معدن24: زنجیره فولاد در صدر فهرست صادرات بخش معدن در فروردین 1400

معدن24: زنجیره فولاد در صدر فهرست صادرات بخش معدن در فروردین 1400 : عنوان 
1400/03/24 : تاریخ انتشار
واکاوی آمار‌های منتشر شده عملکرد تجارت خارجی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی، حاکی است زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط بیشترین میزان صادرات را از لحاظ تناژ و ارزی در فروردین ماه امسال به خود اختصاص داده است. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، جمع صادرات محصولات این بخش در اولین ماه سال 1400 حدود 4.4 میلیون تن به ارزش 667.58 میلیون دلار بود. این میزان صادرات از لحاظ تناژ و ارزشی به ترتیب رشد 92 درصدی و 193 درصدی داشته است. در این میان، بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط با 722 هزار و 300 تن به ارزش 406.38 میلیون دلار ثبت شد. پس از آن، مس و محصولات پایین دستی با هشت هزار و 582 تن و 55.68 میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت. سایر معدن و صنایع معدنی در این جدول با 722 هزار و 470 تن صادرات به ارزش 54.79 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفت. زنجیره سیمان در این رتبه بندی در مکان چهارم قرار گرفت. شرکت‌های سیمانی در فروردین ماه امسال 2.26 میلیون تن محصول به ارزش 44.5 میلیون دلار صادر کردند. پس از آن، زنجیره آلومینیوم و محصولات با 12 هزار و 784 تن صادرات به ارزش 27.5 میلیون دلار در رده پنجم جا خوش کرد. میزان صادرات سایر محصولات حوزه معدن و صنایع معدنی در نخستین ماه از سال 1400 به شرح زیر است: 6- زنجیره روی 24.04 میلیون دلار 7- آهن اسفنجی 15.69 میلیون دلار 8- سنگ آهن دانه بندی 14.6 میلیون دلار 9- انواع سنگ و محصولات مرتبط 11.2 میلیون دلار 10- زنجیره سرب 3.48 میلیون دلار 11- انواع محصولات سفال، آجر، سرامیک و کاشی 2.52 میلیون دلار 12- فرومولیبدن 2.04 میلیون دلار 13- زنجیره مولیبدن 1.84 میلیون دلار 14- فروسیلیسیم 1.7 میلیون دلار 15- زنجیره کروم 1.26 میلیون دلار 16- فروسیلیکومنگنز 180 هزار دلار 17- انواع فرو 30 هزار دلار 18- زنجیره تیتان 10 هزار و 742 دلار 19- فلزات و سنگ‌های گرانبها هفت هزار و 500 دلار