دنیای معدن: با خلاقیت و ابزارهای نوین به دنبال ارائه تصویر واقعی فولاد مبارکه هستیم

دنیای معدن: با خلاقیت و ابزارهای نوین به دنبال ارائه تصویر واقعی فولاد مبارکه هستیم : عنوان 
1400/03/24 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در گفت وگویی در خصوص دریافت نشان عالی روابط عمومی توسط این مجموعه گفت: در مجموعه فولاد مبارکه و روابط عمومی همواره تلاش بر این بوده است تا با استفاده از خلاقیت و ابزارهای نوین شرایطی را فراهم کنیم که تصویر واقعی فولاد مبارکه یعنی تولید و هم افزایی قابل توجه فعلی آن نشان داده شود. به گفته وی، طی ۴ ماه گذشته تلاش بر این بوده است که با مشورت و استفاده از نظرات تمامی متخصصین و مشاورین حوزه رسانه و روابط عمومی، تصویری که باعث امیدآفرینی است و حاصل از خلاقیت موجود در فولاد مبارکه بوده برای مخاطبان و ذی نفعان خود نمایش داده شود. نباتی نژاد ادامه داد: نفس این دست از رویدادها و جشنواره ها بررسی عملکرد فضاهای روابط عمومی و رسانه ایست. در این میان انجمن روابط عمومی نیز فعالیتهای چند ماه گذشته شرکتهای مختلف را بررسی کرده است و در این میان روابط عمومی شرکت فولادمبارکه با فعالیت در رشته های مختلف مانند ایجاد رسانه، تولید محتواهای رسانه ای اعم از محتوای گرافیکی و ارتباط با رسانه ملی، رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب که منجر به ایجاد یک ظرفیت بزرگ و هم افزایی شد، مورد توجه انجمن روابط عمومی قرار گرفت و از آن تقدیر به عمل آمد. فولاد مبارکه همیشه در جشنواره‌های روابط عمومی پیشتاز بوده است وی ادامه داد: جای تشکر و قدردانی از انجمن روابط عمومی وجود دارد که با بررسی و توجه به این نوع از فعالیت‌ها و در نهایت ضمن داوری، زحماتی که عموما از سوی بخش روابط عمومی به عنوان پشتیان فعالیت‌های رسانه ای انجام میشود ارزیابی شده و مورد تشویق قرار می گیرد؛ در واقع این اقدام منجر به ایجاد انگیزه ای می شود که بتوانیم این مسیر را ادامه داده و با استفاده از ابزارهای نو، شیوه های جدید و خلاقانه، عملکرد واقعی کل اعضای فعال در سازمان را به تصویر بکشیم. امید می رود این اقدام منجر به امید آفرینی و اثربخشی در جامعه شود. به گفته مدیر روابط عمومی شرکت فولادمبارکه، با توجه به فعالیت‌های گسترده ای که در رسانه و روابط عمومی این مجموعه دارد، عمدتا در جشنواره‌های مختلف روابط عمومی در سطح کشور و استان اصفهان، همیشه پیشتاز بوده و دلیل آن بکارگیری ابزارهای نو و دقت نظری است که در حوزه رسانه دارد؛ امسال نیز در جشنواره های مختلفی که برگزار شد، روابط عمومی فولاد مبارکه عمدتا رتبه اول را بدست آورده است.