دنیای معدن: واحد فولاد سازی سفیددشت زمستان امسال افتتاح می شود

دنیای معدن: واحد فولاد سازی سفیددشت زمستان امسال افتتاح می شود : عنوان 
1400/03/26 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، فولادسازی سفیددشت تاکنون 88 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در انتظار ترخیص دیگر تجهیزات از گمرک برای تکمیل پروژه است. تولید آهن اسفنجی فراتر از برنامه در بخش تولید نیز در برنامه ای از پیش تعیین شده، تولید 220 هزار تن آهن اسفنجی طی سه ماهه نخست امسال هدفگذاری شده بود اما اکنون با توجه به آمار تولید در واحد احیای مستقیم، میزان تولید طی این مدت فراتر از برنامه خواهد بود و به 240 هزار تن خواهد رسید. این میزان تولید آهن اسفنجی در فولاد سفیددشت در بهار امسال، حاکی از افزایش 10 درصدی تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.