معدن24: تعداد کل معادن احیاء و فعال شده از 500 معدن عبور کرد

معدن24: تعداد کل معادن احیاء و فعال شده از 500 معدن عبور کرد : عنوان 
1400/03/26 : تاریخ انتشار
وجیه اله جعفری امروز در شورای هماهنگی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور ملارحمان مشاور هیات عامل، آقاجانلو معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی، طاهرزاده مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عظیمی مدیراجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک، خلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت استراتژیک ایمیدرو، غرقی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن و جانشین رییس کمیته معدن در اتاق بازرگانی، دیودیده مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و همچنین نماینده سازمان نظام مهندسی معدن ایران برگزار شد، افزود: از ابتدای امسال تا 23 خرداد ماه سال جاری، 101 معدن کوچک احیا و فعال شده است. به گفته جعفری، از ابتدای اجرای طرح (سال 98) تا خرداد ماه امسال، 500 معدن احیا و فعال شده اند. وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح همچنان ادامه دارد، گفت: انجام اقدامات کلینیکی مناسب، زمینه مطلوب تری برای احیا این نوع معادن ایجاد می کند که در نهایت به افزایش اشتغال و تولید در معادن خواهد انجامید. رییس شورای هماهنگی طرح در ادامه با اشاره به اینکه کارگروه، هماهنگیِ بیشتری با ساختار وزارت صنعت معدن و تجارت داشته باشد، اظهار داشت: این امر موجب خواهد شد تا معادن غیرفعال نیز وارد مدار تولید و اشتغال شده و طرح نیز تقویت شود. وی گفت: با توجه به تحلیل های آماری جدید در صورت نیاز، ساختار دستورالعمل های ابلاغی وزارت صمت قابل بازبینی خواهد بود و چنانچه مواردی برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح، نیاز به اصلاح اداری دارد، تصمیم سازی برای اقدام لازم میسر خواهد شد. استفاده از قالب شرکت های سهامی عام جعفری همچنین درباره تهیه بسته های سرمایه گذاری در معادن کوچک گفت: بسته ها باید به گونه ای باشند که بتوان اقدام یکپارچه بر روی آن ها انجام داد و در این مسیر، استفاده از قالب “شرکت های سهامی عام پروژه”، خروجی مطلوب تری در برخواهد داشت. در این جلسه، امیرعلی طاهرزاده مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، گزارشی از نحوه اجرای طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک، توسعه زیرساخت ها، تهیه بسته های مزایده معادن در استان ها، تهیه پرسشنامه برای سازمان نظام مهندسی معدن ارایه داد. همچنین سید رضا عظیمی مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک با اشاره به تاثیر ورود سازمان نظام مهندسی معدن در سرعت گرفتن اجرای طرح فوق، گفت: کارگروه های استانی مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی معدن ایران و استان ها، خانه معدن ایران و سازمان های صمت استان ها تشکیل شده است که می تواند هم افزایی قابل توجهی در اجرای فرآیندهای طرح و موارد تشخیصی کلینیکی معادن غیر فعال و قابل توسعه داشته باشند و فرآیندهای اداری در سازمان صمت استانها را نیز تسریع کند. وی با برشمردن برخی چالش و مشکلات برای فعال سازی معادن گفت: بر اساس پرسشنامه های تکمیل شده تا کنون و بر مبنای اظهار معدنداران و نمایندگان تکمیل کننده فرمهای فوق، 23درصد از این معادن مشکل نقدینگی، 8 درصد نیاز به اکتشاف تکمیلی، 14درصد مشکل بازار، 3 درصد مشکل زیرساخت، 15 درصد موانع اداری، 21درصد تامین تجهیزات معدنی و 11 درصد تامین نیروی انسانی ماهر بر دارند. وی در ادامه گفت: چنانچه بررسی های تکمیلی و کلینیکی نیز پس از تکمیل پرسشنامه ها انجام شود قطعاً اطلاعات جامع تری برای تصمیم سازی و موارد عدم تطابق تهیه خواهد شد. شاهسوارانی نماینده سازمان نظام مهندسی نیز اعلام کرد: تاکنون اطلاعات 3027 معدن غیرفعال از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای تکمیل پرسشنامه به سازمان نظام مهندسی معدن ایران ارایه کرده که از این میزان، تعداد 2417 معدن نیز وارد سامانه سطام شده است. وی گزارشی نیز از ارایه و توسعه زیرساخت ها در استان ها و شهرستان ها از جمله معادن کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز و ملایر ارایه کرد. در این نشست حاضرین در جلسه، گزارش و توضیحاتی درباره عملکرد و نیز راهکارهای تسهیل در اجرای طرح ارایه کردند.