دنیای معدن: پیگیری اجرای پروژه های زیست محیطی فولاد خوزستان

دنیای معدن: پیگیری اجرای پروژه های زیست محیطی فولاد خوزستان : عنوان 
1400/03/30 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، پنجمین جلسه کارگروه ویژه پیگیری پروژه های مهم زیست محیطی شرکت فولاد خوزستان در سال جاری به ریاست علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور سلامت و بهداشت کارکنان و دبیری کریم سرخی رییس محیط زیست و با حضور محمود لندی معاون بهره برداری، سعید قاسم زاده معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، میثم شهنیانی معاون برنامه ریزی و توسعه و جمعی از مدیران ارشد شرکت برگزار شد. در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر حاضرین، تصمیمات مقتضی در خصوص اجرای به موقع این پروژه های کلیدی اتخاذ گردید. گفتنی است، این جلسات تا اجرای کامل این پروژه ها استمرار خواهد یافت.