معدن24: بازار قرمز پوش فولاد و سنگ آهن در چین

معدن24: بازار قرمز پوش فولاد و سنگ آهن در چین : عنوان 
1400/03/30 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روزجمعه با 3.50 دلار کاهش 217.30 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 3.50 دلار کاهش 217.30 دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 2.40 دلار کاهش 249.95 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 0.35 دلار کاهش 782.58 دلار معامله شد شمش روی با 10.50 دلار کاهش 2962 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون تغییر 256 دلار معامله شد.