معدن24: سیر صعودی فروش آهن اسفنجی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

معدن24: سیر صعودی فروش آهن اسفنجی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر : عنوان 
1400/04/07 : تاریخ انتشار
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر موفق به کسب رشد ۲۱ درصدی فروش محصولات خود نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد؛ مصطفی روستا مدیر بازاریابی و فروش شرکت در خصوص دستیابی به این رکورد گفت: همواره توجه ویژه به حفظ حاشیه سود ضمن رعایت عدالت، انصاف و خوشنامی شرکت در فروش محصولات در بازارهای مختلف، مدنظر بوده است و اکنون شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سهم ۴۰ درصدی از بازار آهن اسفنجی کشور را در اختیار دارد و بزرگترین عرضه کننده این محصول است. وی افزود: به همین منظور و در چارچوب سهمیه ابلاغی وزارت صمت جهت عرضه محصولات در زنجیره فولاد کشور،این شرکت توانست با فروش ۸۸۱۵۸۴ تن آهن اسفنجی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به فروش ۷۲۹۹۱۵ تن محصول تولیدی در مدت مشابه سال ۹۹ به افزایش ۲۱ درصدی دست یابد و نسبت به فروش ۶۳۱۹۸۱ تن آهن اسفنجی تولیدی در سه ماهه اول سال ۹۸ افزایش ۳۹ درصدی فروش در مدت مشابه را تجربه کند. روستا خاطرنشان کرد: شرکت توسعه آهن و فولاد بر این باور است در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ یکی از راه های رسیدن به خودکفایی در عرصه های ملی و بین المللی، افزایش دانش و توانمندی در حوزه بازرگانی و فروش کارآمد محصولات تولیدی شرکت است. در همین راستا؛ این شرکت با نگاه به آینده و توسعه سبد محصولات، به دنبال بازاریابی محصولات خود در بازارهای داخلی و بین المللی و تخصیص سهم قابل توجهی از این بازارها به تولیدات خود بوده است.