صداوسیما: رکورد شکنیِ دیگر در شرکت فولاد مبارکه

صداوسیما: رکورد شکنیِ دیگر در شرکت فولاد مبارکه : عنوان 
1400/04/13 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فولاد مبارکه گفت: خرداد ماه امسال، با تولید ۲۴ هزار و ۲۶۲ تن محصول با ارزشِ کلاف قلع اندود و سایر محصولات خام موفق شدیم رکورد قبلیِ خود در سال ۱۳۹۳ با تولید ۲۴۰ هزار و ۷۳ تن محصول را پشت سر بگذاریم . بهزاد بهادرانی به شروع به کارِ نورد دو قفسه ای در سال ۸۴ با هدفِ تکمیلِ زنجیره تولیدِ ورقِ قلع اندود اشاره کرد و افزود : در این فرآیند، ورق با ضخامت ورودی ۲ میلیمتر به ورق مورد نیاز برای ارسال به خطوط پایین دستی چرخه تولید می شود. محسن استکی گفت : در انتها، محصول با قابلیت زیاد برای استفاده در صنعت بسته بندی و مواد غذایی تبدیل می شود که پاسخ گوی گروه زیادی از مشتریان در این زمینه است که این چرخه تولید، از زنجیره هایی با ارزش آفرینیِ بالا در ناحیه نوردِ سردِ شرکتِ فولاد مبارکه به شمار می‌رود.