چیلان: رویایی‌ترین فصل فولاد سفیددشت/ سه رکورد تولید ماهیانه فولاد سفیددشت در بهار ۱۴۰۰

چیلان: رویایی‌ترین فصل فولاد سفیددشت/ سه رکورد تولید ماهیانه فولاد سفیددشت در بهار ۱۴۰۰ : عنوان 
1400/04/20 : تاریخ انتشار
تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری برای سومین ماه متوالی در سال ۱۴۰۰ رکوردشکنی کرد. ۳ رکورد متوالی تولید ماهانه باعث شد تا در فصل بهار ۱۴۰۰، تولید آهن اسفنجی در فولاد سفیددشت، ۱۲ درصد بیش از برنامه باشد. ویدئوی چیلان در مورد «عملکرد بهاری» فولاد سفیددشت را ببینید. تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری برای سومین ماه متوالی در سال ۱۴۰۰ رکوردشکنی کرد. ۳ رکورد متوالی تولید ماهانه باعث شد تا در فصل بهار ۱۴۰۰، تولید آهن اسفنجی در فولاد سفیددشت، ۱۲ درصد بیش از برنامه باشد.