ایسنا: تامین آب مجتمع فولاد اردکان ارتباطی به آب شرب اردکان ندارد

ایسنا: تامین آب مجتمع فولاد اردکان ارتباطی به آب شرب اردکان ندارد : عنوان 
1400/04/21 : تاریخ انتشار
رییس اداره آب منطقه شمالی شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: موضوع قرارداد تامین آب مجتمع فولاد اردکان هیچ ارتباطی به آب شرب شهر اردکان ندارد. «مصطفی وطن خواه» با بیان این که ابهاماتی در خصوص سهم آب انتقالی شهرستان اردکان به مجتمع فولاد اردکان در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: تامین آب بلندمدت مجموعه تولیدی مذکور از طریق سه حلقه چاه تبدیل شده برنامه ریزی شده که با توجه به نبود زیرساخت برای انتقال آب چاه به واحد تولیدی، این قرارداد صرفا به مدت شش ماه(مهرماه سال ۹۹ تا پایان اسفند) به صورت موقت از محل تخصیص، در اختیار شرکت آب منطقه‌ای تا رفع مشکل ذکرشده منعقد شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، این مسئول افزود: به دلیل عدم وجود زیرساخت، امکان استفاده ازاین قرارداد نیز برای واحد تولیدی مذکور تاکنون میسر نشده است لذا این موضوع هیچ ارتباطی به آب شرب شهر اردکان و توافق اخیر شرکت آب منطقه ای با فرمانداری و آبفا ندارد.