فارس: آخرین وضعیت حادثه فولاد زرند

فارس: آخرین وضعیت حادثه فولاد زرند : عنوان 
1400/04/28 : تاریخ انتشار
مدیرعامل فولاد زرند ایرانیان گفت: حادثه آتش‌سوزی این کارخانه در خارج از کوره رخ داد و ارتباطی با داخل کوره‌بلند ندارد و همین امروز یا فردا مسیر طبیعی فعالیت به سرعت ادامه خواهد یافت. به گزارش پرسون، ماشاءالله سهراب‌نژاد اظهار کرد: حجم سرباره مذاب در خروج از مجرا و در مسیر به گودال سرباره مقداری زیاد شده که موجب شد با لوله‌های هیدرولیک و دستگاه‌های مته و مسدودکننده که در مسیر و در جوار رویه‌های سرباره هستند، برخورد کند و لوله‌ها آسیب ببینند و روغن هیدرولیک با فشار بالا آتش بگیرد و صحنه آتش‌سوزی ایجاد کند. مدیرعامل فولاد زرند ایرانیان ادامه داد: حادثه به‌سرعت رفع شد و به محض اینکه حجم روغن کم شد آتش‌سوزی برطرف شد. وی تصریح کرد: سرباره در ادامه مسیر وارد گودال شد اما به‌دلیل وجود حجم آب موجب شد صدای نسبتا قابل توجهی ایجاد و تلقی به انفجار شود و سرباره‌ها که در فضا پخش شدند چنین صدایی ایجاد شد. سهراب‌پور با بیان اینکه موضوع سنگین نبود اما در فضای مجازی شایعاتی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: از بابت نیروی انسانی خدا را شاکریم مطلقا هیچ احدی آسیب ندید و از نظر تجهیزات در حد نظافت دود ناشی از حادثه، لوله‌های هیدرولیک باید تمیزکاری و نظافت شوند. وی گفت: این اتفاق هر دو در خارج از کوره رخ داد و ارتباطی با داخل کوره‌بلند ندارد و همین امروز یا فردا مسیر طبیعی فعالیت به سرعت ادامه خواهد یافت.