چیلان: توزیع جغرافیایی تولید و مصرف فولاد دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی

چیلان: توزیع جغرافیایی تولید و مصرف فولاد دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی : عنوان 
1400/04/28 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، ۵۶.۷ درصد تولید فولاد خام جهان و ۵۶.۲ درصد مصرف ظاهری محصولات فولادی دنیا، سهم چین بوده است. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد و بزرگ‌ترین بازیگر بازار سنگ آهن تا محصولات نهایی فولادی است. در سال ۲۰۲۰، سهم خاورمیانه از تولید فولاد خام جهان ۲.۴ درصد و سهم آن از مصرف ظاهری محصولات نهایی فولادی ۲.۶ درصد بوده است. در سال ۲۰۲۰، ۶۴ درصد تولید فولاد خام خاورمیانه و ۳۷ درصد مصرف ظاهری محصولات فولادی خاورمیانه مربوط به ایران بوده است. سهم ایران از تولید فولاد خام جهان ۱.۵ درصد و سهم آن از مصرف ظاهری محصولات فولادی تقریباً ۱ درصد بوده است.