همشهری: کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی که آب مناطق خشک را می‌بلعند

همشهری: کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی که آب مناطق خشک را می‌بلعند : عنوان 
1400/05/02 : تاریخ انتشار
حدود ۸۰ درصد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی کشور به عنوان صنایعی پرآب‌بر در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی از نظر ممنوعیت برداشت از آبخوان یا سفره‌های زیرزمینی احداث شده‌اند.به گزارش همشهری آنلاین یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود آب در مناطق کم‌آب، جانمایی نادرست صنایع در مناطق مرکزی و خشک عنوان می شود که آب کافی را دارا نیستند و فعالیت این صنایع به نوعی حیات آنها را تهدید می‌کند. بسیاری از صنایع پرآب‌بر کشور به جای احداث در نزدیکی دریاها بدون در نظر گرفتن یکی از مهم‌ترین عوامل ادامه فعالیت آنها یعنی آب، در مناطقی تاسیس شده‌اند که به لحاظ برداشت از آبخوان‌ها مناطقی ممنوعه و بحرانی محسوب می‌شوند. موقعیت مکانی کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی به عنوان صنایع پرآب‌بر و وضعیت دشت‌های کشور را از نظر ممنوعیت برداشت از آبخوان بر اساس داده‌های انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در اینفوگرافیک مشاهده کنید.