معدن24: سرمایه‌گذاری ۱۳.۴ میلیارد یورویی برای تکمیل زنجیره فولاد در چشم‌انداز ۱۴۰۴

معدن24: سرمایه‌گذاری ۱۳.۴ میلیارد یورویی برای تکمیل زنجیره فولاد در چشم‌انداز ۱۴۰۴ : عنوان 
1400/05/03 : تاریخ انتشار
بررسی طرح جامع فولاد کشور حاکی از لزوم سرمایه‌گذاری ۱۳.۴ میلیارد یورویی برای تکمیل زنجیره و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام اعم از ساخت واحدها و تامین زیرساخت‌ها در افق ۱۴۰۴ است. به گزارش روز شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، ظرفیت‌های ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ شامل ۳۹.۴ میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولاد، ۳۷.۱۸ میلیون تن آهن اسفنجی، ۶۶.۷۵ میلیون تن گندله و ۶۴.۱۱ میلیون تن کنسانتره است. تولید محصولات این زنجیره تا پایان سال ۹۹ مشتمل بر تولید ۳۰.۷ میلیون تن فولاد خام، ۳۱.۱۴ میلیون تن آهن اسفنجی، ۴۶.۰۶ میلیون تن گندله، ۵۰.۰۶ میلیون تن کنسانتره و ۱۰۴.۱ میلیون تن سنگ آهن بود. برای تکمیل زنجیره فولاد و رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ در مجموع نیازمند چهار میلیارد و ۴۰۱ میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدها هستیم. برپایه این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های تولید فولاد خام ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون یورو، آهن اسفنجی یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون یورو و گندله ۳۸۹ میلیون یورو است. همچنین به منظور تکمیل واحدهای تولید کنسانتره سنگ آهن ۴۰۲ میلیون یورو و تامین زیرساخت‌ها واحدها ۱۲۸ میلیون یورو مورد نیاز است. ** تکمیل زیرساخت‌های زنجیره فولاد برپایه مطالعات طرح جامع فولاد کشور، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های زنجیره تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام ۹ میلیارد و هشت میلیون یورو است که شامل تامین ریل، تجهیز بنادر، ساخت جاده‌ها، آب‌رسانی به واحدها، ساخت نیروگاه، خط و پست برق، گاز رسانی و همچنین تجهیز معدن و اکتشافات است. برپایه این گزارش، سه میلیارد و ۵۴۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زیرساخت‌های ریلی، ۸۹۵ میلیون یورو برای تجهیز بنادر، ۴۱۰ میلیون یورو برای ساخت و تجهیز جاده‌ها، ۸۶۸ میلیون یورو برای تامین آب واحدها، ۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون یورو برای ساخت خطوط و پست‌های برق نیروگاه‌ها، ۶۵ میلیون یورو برای گاز رسانی و همچنین ۷۲۰ میلیون یورو برای تجهیز معدن و اکتشافات مورد نیاز است. این در حالی است که تاکنون حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح های قابل تحقق برای ایجاد توازن در زنجیره تامین اعتبار شده است.