معدن24: تولید بیش از ۶۹۴ هزار تنی ذوب آهن تا پایان تیرماه

معدن24: تولید بیش از ۶۹۴ هزار تنی ذوب آهن تا پایان تیرماه : عنوان 
1400/05/09 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۶۹۴ هزار و ۳۲۵ تن انواع محصول داخلی و صادراتی از سوی شرکت ذوب آهن از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه است. به گزارش روز پنجشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، مقدار ۳۳۴ هزار و ۹۵۵ تن انواع محصولات داخلی در این مدت در ذوب آهن تولید شد که مشتمل بر ۲۰۱ هزار و ۲۱۷ تن تیرآهن، ۸۸ هزار و ۱۱۸ تن میلگرد، ۱۵ هزار و ۷۲۴ تن کلاف، هفت هزار و ۸۶۵ تن شمش کالایی، ۱۹ هزار و ۶۸۰ تن ریل و ۲ هزار و ۳۵۱ تن سایر محصولات (نبشی، چهارگوش، ناودانی و غیره) بود. ** تولیدات صادراتی در چهار ماهه نخست امسال همچنین ۳۵۹ هزار و ۳۷۰ تن محصول از سوی این شرکت برای بازارهای صادراتی تولید شد که شامل ۱۹ هزار و ۱۱۷ تن تیرآهن، ۶۲ هزار و ۸۰۰ تن میلگرد، ۴۱ هزار و ۸۲۴ تن کلاف، ۲۳۵ هزار و ۲۱۸ تن شمش کالایی و ۴۱۱ تن سایر کالاها (نبشی، چهارگوش، ناودانی و غیره) بود. برپایه آمارهای سامانه کدال، مجموع فروش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تا پایان تیرماه رقم ۱۰۲۱۹۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال بوده که ۵۱۰۲۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال آن درآمدهای صادراتی بوده است.