چیلان: هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر سه کرسی هیئت مدیره «فولاژ» را به دست آورد

چیلان: هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر سه کرسی هیئت مدیره «فولاژ» را به دست آورد : عنوان 
1400/05/12 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، روز یکشنبه ۱۰ مرداد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد آلیاژی ایران برگزار شد. بر اساس تصمیمات مجمع، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سه کرسی، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد یک کرسی و شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان یک کرسی در هیئت مدیره فولاژ نصیب خود کردند. با تصمیمات مجمع فولاد آلیاژی ایران، بالتبع شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بلوک مدیریتی در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان را نیز به دست آورده است. شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به عنوان یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در حوزه تخصصی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ تأسیس شده است. سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع و معادن محور اصلی فعالیت این شرکت است و در واقع، این هلدینگ بازوی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در حوزه صنعت و معدن محسوب می‌شود.