معدن24: تولید حدود 17.2 میلیون تنی گهر زمین تا پایان تیر1400

معدن24: تولید حدود 17.2 میلیون تنی گهر زمین تا پایان تیر1400 : عنوان 
1400/05/12 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 17 میلیون و 190 هزار و 969 تن محصول از سوی شرکت سنگ آهن گهر زمین از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه 1400 است. به گزارش روز سه شنبه خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24، شرکت سنگ آهن گهر زمین در این مدت موفق به تولید 9 میلیون و 281 هزار و 886 تن کلوخه سنگ آهن، 2 میلیون و 626 هزار و 519 تن کنسانتره سنگ آهن، سه میلیون و 951 هزار و 32 تن سنگ آهن دانه بندی و یک میلیون و 331 هزار و 532 تن گندله شد. 2 میلیون و 12 هزار و 535 تن از محصولات یاد شده مربوط به آمار تیر ماه این شرکت است. مجموع فروش این شرکت در از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه 114805 میلیارد و 952 میلیون ریال ذکر شده است. سال مالی این شرکت منتهی به 30 آذرماه 1400 است.