میزان: عدم تأمین برق برای صنعت فولاد

میزان: عدم تأمین برق برای صنعت فولاد : عنوان 
1400/05/12 : تاریخ انتشار
بهادر احرامیان در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت تولید صنعت فولاد در شرایط کمبود برق گفت: در حال حاضر سه هفته تولید فولاد متوقف‌شده و به علت نبود برق بیشتر صنایع کوچک و بزرگ تعطیل هستند. نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص اختصاص دادن برق در شیفت شب برای تولید صنایع فولاد گفت: میزان تولید در این مدت نزدیک صفر است و برق برای تولید حتی در شیفت شب هم اختصاص داده نشده و زمانی که تولید نباشد صادرات نیز وجود ندارد و اگر تولید به این صورت پیش برود بازار فولاد در دست کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. وی افزود: به‌جز مشکل نبود برق در حال حاضر تنظیم بازار، مواد اولیه و مسائل دیگر از مشکلات این صنعت است.