دنیای معدن: تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر فولاد سنگان

دنیای معدن: تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر فولاد سنگان : عنوان 
1400/05/13 : تاریخ انتشار
در ابتدا رضازاده (مدیرتعالی و کنترل سازمانی) ، ضمن قدردانی از پیشنهادهای ارائه شده توسط همکاران در معاونت های مختلف ، بر اهمیت مشارکت کارکنان در رفع نواقص احتمالی و ایجاد فرایند ها و بسترهای بهتر در سیستم تأکید و خاطرنشـان کرد، پیشنهادهای همکاران ، باید به صورت عملی و در راستای ارتقا توانمندی سازمان ارائه گردد. به گزارش دنیای معدن به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان ، در پایان از پیشنهاد دهندگان برتر نظام پیشنهادات به شرح ذیل با اهدا لوح سپاس و هدایا تقدیر به عمل آمد. - محمد جواد سمعیان - علیرضا شیروژن – علیرضا حارث آبادی- رضا زنگنه -مصطفی علی اکبری – دانیال فاضلی و رضا معین فر