معدن24: تولید بیش از 4.6 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو

معدن24: تولید بیش از 4.6 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو : عنوان 
1400/05/18 : تاریخ انتشار
بررسی آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن حاکی از تولید چهار میلیون و 619 هزار و 724 تن کنسانتره سنگ آهن تر در این مجتمع از ابتدای امسال تا پایان پانزدهمین روز از مرداد ماه است. به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، در این مدت 6 میلیون و 239 هزار و 182 تن سنگ آهن در کارخانه مصرف شد که منجر به تولید چهار میلیون و 619 هزار و 724 تن کنسانتره سنگ آهن تر شد. در این مدت چهار میلیون و 213 هزار و 972 تن کنسانتره سنگ آهن خشک (مبنای فروش) ‌تولید شد. در مدت یاد شده، سه میلیون و 474 هزار و 447 تن کنسانتره سنگ آهن تر به مراکز مصرف حمل و یک میلیون و 223 هزار و 18 تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه گندله سازی حمل شد. فروش کنسانتره خشک این مجتمع در مدت یاد شده سه میلیون و 156 هزار و 64 تن بود. همچنین تولید و فروش آپاتیت تر به عنوان یک محصول فرعی در این مدت به ترتیب 26 هزار و 533 تن و 33 هزار و 135 تن به ثبت رسیده است.