بازارنیوز: صرفه جویی ۶۰ درصدی گاز در مادر صنعت فولاد ایران

بازارنیوز: صرفه جویی ۶۰ درصدی گاز در مادر صنعت فولاد ایران : عنوان 
1400/05/20 : تاریخ انتشار
مدیر انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: سالانه در این واحد تولیدی بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز فرآیندی تولید می‌شود که با این میزان تولید، دغدغه قطع یا کاهش حامل‌های انرژی را نخواهیم داشت. اصغر امینی ۷۵ درصد از تولید فولاد در دنیا را از طریق روش کوره بلند بیان کرد و گفت: با استفاده از این روش صرفه جویی بالای ۶۰ درصد در حامل‌های انرژی به دست می‌آید، در حالی که در کشورمان تنها ۱۰ درصد از این روش برای تولید فولاد و ۹۰ درصد از روش احیای مستقیم استفاده می‌شود.