میزان: جهش صادرات شمش، محصولات فولادی و آهن اسفنجی

میزان: جهش صادرات شمش، محصولات فولادی و آهن اسفنجی : عنوان 
1400/05/23 : تاریخ انتشار
بنا به اعلام روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای فروردین تا پایان تیر، ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار تن شمش (بیلت، بلوم و اسلب) صادر شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و ۶۶۵ هزار تن بود. همچنین میزان صادرات محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی، انواع ورق و غیره) در کشور طی ۴ ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن بود. میزان صادرات این محصولات در کشور طی مدت مشابه سال گذشته، ۵۷۱ هزار تن بود. افزایش صادرات آهن اسفنجی میزان صادرات آهن اسفنجی نیز از ابتدای فروردین تا پایان تیر به ۴۱۵ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ هزار تن بود. کاهش واردات محصولات فولادی همچنین، طی ۴ ماهه نخست امسال، میزان واردات «شمش» یک هزار تن و «محصولات فولادی» ۲۶۸ هزار تن بود که در مقایسه با میزان واردات مدت مشابه سال گذشته (یک هزار تن و ۲۷۹ هزار تن)، به ترتیب صفر درصد و ۴ درصد کاهش یافت.