معدن24: تحولات قیمتی فولاد و سنگ آهن در جهان

معدن24: تحولات قیمتی فولاد و سنگ آهن در جهان : عنوان 
1400/05/23 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با 0.6 دلار کاهش 160.85 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 0.6 دلار کاهش 160.85 دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 0.6 دلار کاهش 190.05 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 1.01 دلار افزایش 796.64 دلار معامله شد شمش روی با 2 دلار کاهش 3016.50 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 1 دلار افزایش 307 دلار معامله شد.