چیلان: مشاهده کنید: شوک برق به تولید فولاد کشور

چیلان: مشاهده کنید: شوک برق به تولید فولاد کشور : عنوان 
1400/06/02 : تاریخ انتشار
اعمال محدودیت شدید برای مصرف برق توسط صنایع فولاد به کاهش شدید تولید فولاد کشور در تیرماه سال جاری منجر شد. با شوک قطعی برق، نرخ رشد تولید فولاد ایران که در ۳ ماهه سال جاری مثبتِ ۶ درصد بود، در دوره ۴ ماهه نخست امسال به منفیِ ۴ درصد رسید!