معدن24: اصلاح نرخ جهانی سنگ آهن

معدن24: اصلاح نرخ جهانی سنگ آهن : عنوان 
1400/06/02 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با 2.60 دلار کاهش 136.50 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 2.60 دلار کاهش 136.50 دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 2.60 دلار کاهش 156.50 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 1.92 دلار افزایش 766.23 دلار معامله شد شمش روی با 9 دلار افزایش 2948.50 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 14.50 دلار افزایش 360 دلار معامله شد.