دنیای معدن: چالش برق زنجیره فولاد در سمینار تخصصی بررسی می شود

دنیای معدن: چالش برق زنجیره فولاد در سمینار تخصصی بررسی می شود : عنوان 
1400/06/02 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن به نقل از روابط عمومی انجمن فولاد، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مورد موضوع اصلی سمینار تخصصی «چالش برق در زنجیره فولاد» گفت: در این سمینار ابعاد مختلف تأمین پایدار برق تولیدکنندگان زنجیره فولاد و برون رفت از وضعیت فعلی بررسی می‌شود و حضور معاونین وزارت صمت و نیرو و مدیران شرکت‌های فولادی و معدنی در کنار انجمن ها و سندیکاهای تخصصی حوزه برق و انرژی، کمک می‌کند تا راهکارهای اجرایی جهت مدیریت بحران‌های آتی در تأمین برق صنایع فولادی و معدنی تدوین و به دولت سیزدهم ارائه شود. گفتنی است در این سمینار تخصصی که در روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت نیرو، ایمیدرو، توانیر، انجمن فولاد، سندیکای صنعت برق، سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، انجمن شرکت های خدمات انرژی و شرکت‌های زنجیره فولاد حضور دارند.