معدن24: تولید بیش از ۱۶۳ هزار تنی محصول در فولاد آلیاژی تا پایان مرداد ماه

معدن24: تولید بیش از ۱۶۳ هزار تنی محصول در فولاد آلیاژی تا پایان مرداد ماه : عنوان 
1400/06/06 : تاریخ انتشار
بررسی آمار عملکرد شرکت فولاد آلیاژی در پنج ماهه نخست ۱۴۰۰ حاکی از تولید ۱۶۳ هزار و ۳۵۴ تن محصول از سوی این شرکت و افت ۱۲.۴ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ است. به گزارش روز چهارشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ از آمارهای منتشره سامانه کدال، شرکت فولاد آلیاژی از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۱۳۰ هزار و ۲۱۶ تن محصول آلیاژی و ۳۳ هزار و ۱۳۸ تن محصول مهندسی تولید کرد. ۱۵ هزار و ۲۴۰ تن از تولیدات یاد شده مربوط به آمار مرداد ماه این شرکت و مشتمل بر ۱۲ هزار و ۱۵۶ تن محصول آلیاژی و سه هزار و ۸۴ تن محصول مهندسی بود. برپایه آمارهای منتشره سامانه کدال، جمع کل فروش محصولات این شرکت در مدت یاد شده ۳۴۶۹۹ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریال بوده که ۲۳۱۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.