معدن24: تولید حدود نیم میلیون تن اسلب در فولاد هرمزگان جنوب تا پایان مرداد ماه

معدن24: تولید حدود نیم میلیون تن اسلب در فولاد هرمزگان جنوب تا پایان مرداد ماه : عنوان 
1400/06/06 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۴۹۹ هزار و ۶۵۸ تن اسلب از سوی شرکت فولاد هرمزگان جنوب از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه است. به گزارش روز پنجشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ از سامانه یاد شده، تولید اسلب این شرکت در مقایسه با پنج ماهه نخست سال ۹۹ افت ۹ درصدی نشان می‌دهد. در پنج ماهه پارسال فولاد هرمزگان جنوب ۵۴۹ هزار و ۶۱۲ تن اسلب تولید کرده بود. بر اساس این گزارش، تا پایان مرداد ماه امسال ۳۰ هزار و ۳۱۴ تن سایر محصولات در فولاد هرمزگان جنوب تولید شد. برپایه این گزارش، مجموع فروش فولاد هرمزگان جنوب تا پایان مرداد ماه امسال ۸۵۱۷۳ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال بوده است.