معدن24: تولید شمش در فولاد خراسان در رقم ۱۳۵ هزار تن باقی ماند

معدن24: تولید شمش در فولاد خراسان در رقم ۱۳۵ هزار تن باقی ماند : عنوان 
1400/06/06 : تاریخ انتشار
بررسی آمارهایی منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۱۳۵ هزار و ۴۴۸ تن شمش داخلی از سوی شرکت فولاد خراسان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است. آماری که در مقایسه با پایان تیر ماه امسال بدون تغییر مانده که حاکی از عدم تولید این محصول در مرداد ماه است. به گزارش روز چهارشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، در پنج ماهه ابتدایی امسال در مجموع یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۳۳۷ تن محصول از سوی شرکت فولاد خراسان تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت سه دهم درصدی نشان می دهد. برپایه این گزارش، در پنج ماهه امسال علاوه بر شمش داخلی که آمار آن ذکر شد، ۶۵۱ هزار و ۴۱۱ تن گندله، ۵۰۳ هزار و ۳۶ تن آهن اسفنجی و بریکت و ۲۴۲ هزار و ۴۴۲ تن محصولات ساختمانی سبک نیز در فولاد خراسان تولید شد. ۷۱ هزار و ۲۲۲ تن از جمع محصولات یاد شده مربوط به آمار مرداد ماه این شرکت است که البته در این آمارها در مقابل ردیف شمش داخلی و گندله این ماه رقم صفر درج شده است. همچنین جمع فروش محصولات این شرکت تا پایان مردادماه ۴۶۴۱۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال بوده که ۱۵۰۲۹ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.