معدن24: اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران معرفی شدند

معدن24: اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران معرفی شدند : عنوان 
1400/06/10 : تاریخ انتشار
با معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعییت مدیرعامل، اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران (با نماد بورسی فولاژ) معرفی شدند. به گزارش روز سه‌شنبه سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ از سامانه کدال، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1400/05/10 و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/06/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک اعلام شد. برپایه این گزارش، حسام خوشبین فر از شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان عضو هیات مدیره، علیرضا چایچی یزدی از صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان عضو هیات مدیره، عباسعلی منصوری آرانی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به عنوان رئیس هیات مدیره و محمد ابوشمسیا از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. بر این اساس، شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان در این جمع فاقد نماینده است. همچنین علیرضا چایچی یزدی با مدرک کارشناسی متالوژی و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی به عنوان مدیرعامل جدید فولاژ معرفی شد.