معدن24: نوسانات جدید نرخ فولاد و سنگ آهن در بازارهای جهانی

معدن24: نوسانات جدید نرخ فولاد و سنگ آهن در بازارهای جهانی : عنوان 
1400/06/10 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز سه شنبه با 5.15 دلار کاهش 152.6 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 5.15 دلار کاهش 152.6 دلارمعامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 5.15 دلار کاهش 151.6 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 0.44 دلار افزایش 788.31 دلار معامله شد شمش روی بدون تغییر 2983.50 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 1 دلار افزایش 396 دلار معامله شد.