ایسنا: فولاد ازنا در مسیر واگذاری به سرمایه‌گذار

ایسنا: فولاد ازنا در مسیر واگذاری به سرمایه‌گذار : عنوان 
1400/06/27 : تاریخ انتشار
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت فولاد ازنا را تشریح کرد. دکتر حسین گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت کارخانه فولاد ازنا اظهار کرد: کارخانه به لحاظ فضای نوع کار که باید فازبندی شود دارای وضعیت مشخصی شده است. وی افزود: منتظر حکم آقای میرکاظمی مدیرعامل فولاد ازنا بودیم که به ۳۵ سال حبس محکوم شده است. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت کارخانه فولاد ازنا در مسیر اهلیت سنجی متقاضیان بوده تا واگذار شود. گودرزی با بیان اینکه کارخانه فولاد ازنا یک زیرساخت مهم برای اشتغال در شهرستان محسوب می‌شود، بیان کرد: براساس نظر کارشناسان ۸۵ درصد تجهیزات این کارخانه نصب شده و ۱۵ درصد تجهیزات باقی‌مانده است. وی عنوان کرد: مراحل نصب رو به اتمام بوده و شرایط برای فعالیت کارخانه مهیاست ولی باید کسانی بایدو با همکاری و همراهی قوه قضاییه مسئولیت این کارخانه را برعهده بگیرند و آن را فعال کنند. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای میرکاظمی مدیر عامل فولاد ازنا دیونی به بانک دارد و شرایط این کارخانه که آیا در تملک بانک قرار گیرد یا نگیرد؟ مشخص است و در بحث واگذاری لحاظ می‌شود. گودرزی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این کارخانه ۱۵۰۰ فرصت شغلی بصورت مستقیم ایجاد می‌شود.