معدن24: سقوط 7 دلاری نرخ سنگ‌آهن در بندرعباس و غیراقتصادی شدن صادرات کنسانتره

معدن24: سقوط 7 دلاری نرخ سنگ‌آهن در بندرعباس و غیراقتصادی شدن صادرات کنسانتره : عنوان 
1400/06/27 : تاریخ انتشار
قیمت‌های صادراتی سنگ آهن ایران در بندرعباس امروز جمعه تا هفت دلار سقوط کرده و کاهش هفتگی بین منفی 8.6 درصد تا منفی 46 درصد بسته به عیار دارد. با در نظر گرفتن حواله دلار نیما (23 هزار تومان)، عوارض صادراتی 20 درصدی و هزینه تقریبی حمل 10 دلاری از معدن تا FOB ، قیمت کنسانتره آهن عیار 66 درصد در محل کارخانه حداکثر برابر با 1.96 میلیون تومان تخمین زده شده است. این مساله با توجه به قیمت شمش فولاد در بورس کالا (15 درصد قیمت شمش)‌ و ارزان‌تر از قیمت‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت (16 درصد) است، عملا صادرات را غیراقتصادی می‌کند.