صمت: پیشرفت طرح های توسعه ای در فولاد خوزستان

صمت: پیشرفت طرح های توسعه ای در فولاد خوزستان : عنوان 
1400/06/29 : تاریخ انتشار
نوراله حسن زاده یکشنبه در آیین کلنگ زنی سه طرح توسعه ای در شرکت فولاد خوزستان افزود: این شرکت به عنوان نماد صنعت در خوزستان مطرح است و با اینکه شرکت های بزرگ نفت و پتروشیمی در این استان فعال هستند اما شرکت فولاد خوزستان جایگاه ویژه ای در صنعت کشور دارد. وی با اشاره به ضرورت احداث نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی برق در این شرکت افزود: با احداث این نیروگاه شاهد قطع برق شرکت های تولیدی در تابستان و قطع گاز در زمستان نخواهیم بود. حسن زاده گفت: قطع برق در تابستان امسال مشکلات بسیاری برای شرکت ها و کارخانه های مستقر در استان خوزستان موجب شد به طوریکه کارخانه های تولید سیمان به دلیل قطع برق همچنان با مشکل مواجه هستند. وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی راه اندازی ماشین ریخته گری اسلب عریض و کارخانه اکسیژن ۴ در شرکت فولاد خوزستان اضافه کرد: این طرح ها آغازی برای طرح های توسعه ای دیگر می باشند که امیدواریم یکی پس از دیگری آغاز و اجرا شود. حسن زاده در خاتمه اظهار داشت: بیش از ۳۰ پروژه متوسط و بزرگ در استان خوزستان در مراحل مختلف اجرا هستند که با تزریق اعتبار عملیات اجرایی آنها آغاز می شود. عملیات اجرایی سه طرح توسعه ای شامل ماشین ریخته گری اسلب عریض، کارخانه اکسیژن ۴ و نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی روز یکشنبه با حضور استاندار خوزستان در شرکت فولاد خوزستان آغاز شد. شرکت فولاد خوزستان با استفاده از ماشین های ریخته گری، فولاد مذاب را به تختال و شمش تبدیل می کند.